...

Odmiany konopi do legalnej uprawy

Lista dopuszczonych odmian ze wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych [stan na 07-10-2021]:

Adzelvieši
Alive SK
Armanca
Asso
Austa SK
Balaton
Beniko
Białobrzeskie
Cannakomp
Carma
Carmagnola
Carmaleonte
Chamaeleon
Codimono
CS
Dacia Secuieni
Delta-405
Delta-llosa
Dioica 88
Earlina 8 FC
Eletta Campana
Epsilon 68
Fedora 17
Felina 32
Felina 34
Ferimon
Fibranova
Fibrante
Fibrol
Fibror 79
Finola
Fiona
Futura 75
Futura 83
Glecia
Gliana
Glyana
Helena
Henola
Ivory
KC Bonusz
KC Dora
KC Virtus
KC Zuzana
KCA Borana
Kompolti hibrid TC
Kompolti
Lipko
Loja
Lovrin 110
Mara 21
Marcello
Marina
Markant
Matrix
MGC 1013
Mietko
Monoica
Muka 76
Olivia
Orion 33
Pūriņi
Rajan
Ratza
Santhica 23
Santhica 27
Santhica 70
Secuieni Jubileu
Silvana
Sofia
Succesiv
Teodora
Tiborszallasi
Tisza
Tygra
Uniko B
Uso-31
Villanova
Wielkopolskie
Wojko
Zenit

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.