Dopłaty do uprawy konopi włóknistych

Polscy rolnicy otrzymali w marcu 2021 roku informację, że nie otrzymają dopłat bezpośrednich do odmiany konopi włóknistej Finola. Ministerstwo tłumaczy, iż za tą decyzją stoją przepisy unijne.

Posłowie Jarosław Sachajko, Paweł Szramka i Dobromir Sośnierz złożyli w tej sprawie interpelację do ministra rolnictwa. Na stronie gov.pl, w zakładce Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa można przeczytać. że w roku 2021 rolnicy nie otrzymają dodatkowych subwencji na odmianę konopi włóknistej Finola. Wynika to z faktu, iż wg przeprowadzonych przez ARiMR kontroli, w przypadku tej odmiany zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) w roku 2019 i w roku 2020 przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość, tj. 0,2%. W tej sytuacji zastosowanie ma art. 9 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014. Przepis ten stanowi, że jeśli drugi rok z rzędu średnia wyników dla wszystkich prób danej odmiany przekracza zawartość THC określoną w art. 32 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 (0,2%). państwo członkowskie powiadamia Komisję o wniosku w sprawie upoważnienia do ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu tej odmiany zgodnie z art. 18 dyrektywy 2002/53/WE.

Okazuje się również,że podczas gdy rolnicy zamówili w/w odmianę konopi już w lutym 2021 roku, a wiadomość o braku wsparcia została opublikowana dopiero w marcu 2021 roku. Rolnicy nie mogą również zastąpić tej konkretnej odmiany inną, ponieważ nie występuje żadna odmiana o tych samych lub chociaż zbliżonych parametrach. To kolejny cios w polski rynek konopny. 

Finola jest pożądaną odmianą na polskim rynku konopnym, dzięki dużej ilości pozytywnych właściwości oraz dobrze przystosowana do uprawy w Polsce. Brak możliwości zakupu ich na rynku polskim, spowoduje, że potencjalni kontrahenci zaczną ich szukać na rynkach zagranicznych.

Podkreślić należy, że posłowie w interpelacji zaznaczyli, że Włochy zwiększyły dopuszczalne normy THC z 0,2 % do 0,3 % dla swoich rolników, jednakże wiceminister rolnictwa Anna Gembicka zaprzeczyła tej informacji.

Dodaj komentarz